Hướng dẫn tạo VPS Window/Linux miễn phí trong 1 giờ

Hello ae,mình là Duy đây lâu lắm chưa viết bài rồi nhỉ :D chắc anh em quên mình rồi nhỉ. Và hôm nay mình xin hướng dẫn cho ae cách tạo VPS Window/Linux hoàn toàn miễn phí dùng trong 1 giờ nhé.
Lưu Ý : Cần có sẵn 1 tài khoản mail của Microsoft nhé

THÔNG SỐ VPS :


CÁCH ĐĂNG KÍ :
Bước 1 : Vào trang Azure Microsoft và ấn Training  Get StartedBước 2 : Sẽ xuất hiện những trang giới thiệu thì không cần quan tâm cho lắm ấn Star  Continue

Bước 3 : Khi làm đến bước này thì ấn Sign in to activate sandbox và đăng nhập tài khoản của microsoft mà bạn đã đăng kí

Bước 4 : Sau khi đăng nhập thành công thì tiếp tục ấn Accept invite và đợi khoản 1-2p để nó load
Sau khi load xong thì sẽ được như thế này 
Bước 6 : Nhập đoạn mã sau vào bảng bên phải (ấn Enter) và đợi 1 lúc xong nhập pass 
az vm create \
  --name myVM \
  --resource-group 6946c506-f0a8-4d7a-b0ee-e4624ba373da \
  --image Win2016Datacenter \
  --size Standard_DS2_v2 \
  --location eastus \
  --admin-username TênVPS

Bước 7 : Ngồi hóng thông tin VPS hiện ra :)) và đăng nhập vào

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nguồn: Tuổi Trẻ IT