TUT VƯỢT CHECKPOINT 72H TRONG 5S | VƯỢT XÁC MINH ẢNH MẶT TRONG 5S | TOÀN SIÊU NHÂN


    ***Chú ý :    
+ Những nick chưa add SĐT và chưa nhấn tiếp tục mới vượt được nhé !

    ***Chuẩn bị :    
+ Tiện ích Fake IP : Geoproxy

    ***Tiến hành :   
Bước 1 : Đăng xuất khỏi nick, bật Geoproxy lên, tìm Indonesia và chọn bất kì IP nào trong list hiện ra :
Bước 2 : Đăng nhập vào Facebook và đổi ngôn ngữ về Bahasa Indonesia

Bước 3 : Đổi ngôn ngữ xong, ta đổi link thành mbasic.facebook.com

Bước 4 : Lúc này chỉ cần nhấn Tiếp tục là auto qua Checkpoint SĐT nhé =))

Bước 5 : Add 1 số bất kì vào rồi vượt, sau khi vượt ta lại xóa số đó ra để khi nào dính lại add vào tiếp !
(TUT được viết bởi Admin  Nguyễn Hữu Toàn - Ghi nguồn khi Reup & Copy sản phẩm)


5 comments: